ALGEMENE VOORWAADEN

 

Acatering is een catering website en is onderdeel van Aceituna BV. Het hoofdkantoor bevindt zich aan de Louise de Colignylaan 302, 3062 HN te Rotterdam. Acatering is in het handelsregister geregistreerd. Dit document is van toepassing op de consumentenklanten van Acatering.
Laatst gewijzigd: 01-03-2019
Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@acatering.nl of naar bovenstaand adres.

1. Definitie
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: a. Acatering hierna te noemen: ‘Acatering’.
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de Acatering.

2. Bestellingen
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen via het contactformulier op www.acatering.nl. Bestellingen dienen tenminste 3 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum gedaan te worden. ‘Acatering’ kan niet garanderen dat bestellingen die korter dan 3 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum worden geplaatst volledig kunnen worden uitgeleverd. De opdrachtgever wordt hierover telefonisch benaderd.

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden
‘Acatering’ levert het gehele jaar door. ‘Acatering’ behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden, bijvoorbeeld op feestdagen. Wanneer de uitlevering op een feestdag zou vallen, dan wordt over de mogelijkheden op die dag met u gecorrespondeerd. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

3.2 Aflevering
In geval van zakelijk opdrachtgevers wordt de bestelling afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. ‘Acatering’ is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mocht de bestelling niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de bestelling bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de bestelling weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan, welke beschrijft dat u de bestelling dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat u onder geen beding van uw betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

3.3. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever een bestelling met spoed willen plaatsen dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van ‘Acatering’.

3.4 Bezorgkosten
De bezorgkosten voor klein transport (bestelwagen) bedragen €0,60 per kilometer. De bezorgkosten voor groot transport (bakwagen) bedragen €0.95 per kilometer. Voor dit bedrag komen wij de catering bezorgen, eventueel uitpakken en geven wij een korte uitleg

4. Prijzen
Er geldt een minimaal bestelbedrag van € 100,00. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling
Na het bezorgen van uw catering zullen wij per e-mail de factuur naar u versturen welke binnen 14 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

6. Aansprakelijkheid
Acatering bevestigd de bestelling, bereidt de gerechten en levert deze uit. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van het aflever- en factureer adres. Nadat de opdrachtgever een bestelling online heeft ingediend, ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging aangaande; de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum, de aflevertijd en de kosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.

7. Annulering
Voorafgaand aan de afleverdatum kan de opdrachtgever annuleren. Tot 10 dagen voorafgaand aan de uitleverdatum is annuleren kosteloos. Bij annuleringen die bij ons binnen komen tussen 7 en 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum worden 25% annuleringskosten met een minimum van €25,00 in rekening gebracht. Annuleringen korter dan 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum, worden volledig in rekening gebracht. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van ‘Acatering’. De annulering is definitief nadat ‘Acatering’ u hierover schriftelijk/per mail bevestigd heeft.

8. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

9. Uitstraling
Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelling er exact zo uitziet als online getoond.

10. Privacy statement
‘Acatering’ gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Acatering houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

11. Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

11.1 Behandeling persoonsgegevens
De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. ‘Acatering’ verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uw e-mail adres wordt overigens uitsluitend door ‘Acatering’ intern gebruikt. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek.

12. Klachtenafhandeling
Acatering is verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken met de klant. U kunt klachten melden aan info@acatering.nl. Elke klacht wordt door ons in behandeling genomen.

13. Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Als u een bestelling plaatst, wordt u opgenomen in ons klantenbestand. Klanten ontvangen enkele malen per jaar een nieuwsbrief en/of aanbiedingen van ‘Acatering’. U blijft mail van ons ontvangen tot een eventuele afmelding. Wilt u zich afmelden, stuur dan een e-mail naar info@acatering.nl. ‘Acatering’ verstuurt nooit zogenaamde ‘spam’ (ongewenste e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

14. Intellectueel eigendomsrecht
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van ‘Acatering’ enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Heeft u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, dan kunt u zich wenden tot info@acatering.nl en een aanvraag daartoe indienen.
‘Acatering’, alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

15. Allergenenwetgeving
Sinds 13 december 2014 is de Allergenenwetgeving van kracht. Acatering is niet verantwoordelijk voor de ingrediënten die worden gebruikt voor het eten. Heeft u een allergenenallergie, neem dan contact op met Acatering en wij kunnen aan u uitleggen welke allergenen er gebruikt worden voor het desbetreffende eten.